Aquathermie project in Harderwijk

20-03-2023

maximaal ontzorgd met het Lubrafil SSFS complete filter control systeem

In Harderwijk heeft Qirion, in opdracht van Firan, een installatie gebouwd waarmee restwarmte uit effluent water (van de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie) wordt gebruikt om nieuwbouwwoningen te verwarmen. Voor deze installatie van het Warmtenetwerk Harderwijk heeft Qirion gekozen voor een AquaBoll filter in combinatie met het Lubrafil SSFS Complete filter control systeem.

In samenwerking met Qirion heeft Lubrafil Filtration begin maart hun intelligente Smart SCADA filtersysteem geïnstalleerd en opgeleverd.

Lubrafil Filtration kan het filter op afstand monitoren en direct in actie komen als het systeem erom vraagt. Zo wordt de klant maximaal ontzorgd.
Note

You have not entered a filter serial number.
Are you sure you want to proceed to the RFQ?