Walker engineering enterprises

Betrouwbaar en eenvoudig, niet gecompliceerd

dummy image
dummy image

Walker Engineering Enterprises is een Amerikaanse producent welke inmiddels voor vele types fossiele brandstof- en gasmotoren hun AIRSEP carterventilatiesystemen ontwerpt en produceert. Naarmate overheden zich meer en meer bezighouden met het terugdringen van luchtverontreiniging, wordt het eisenpakket waaraan (brandstof) motoren moeten voldoen steeds zwaarder.

De meeste schadelijke gassen komen via de uitlaat in de lucht, maar verontreinigende dampen CO en NOx kunnen ook via het carter van de motor ontsnappen. Bij normale werking van de motor treedt een geringe lekkage op van verbrandingsgassen en een onverbrand brandstof-luchtmengsel langs de zuigerveren naar het carter. Als deze lekgassen achter blijven in het carter, zouden ze de motorolie ernstig verontreinigen, waardoor zogenaamde “sludge” wordt gevormd.

Dit kan worden tegen gegaan door het carter te ventileren met een constante stroom van verse lucht. Bij een typisch systeem van positieve carterventilatie wordt vanaf het luchtfilter schone lucht aangezogen. Tevens wordt er, door de onderdruk (vacuüm) in het inlaatspruitstuk, verontreinigde lucht vanuit het carter aangezogen. 

De verontreinigde producten worden dus terug in de cilinders gezogen en alsnog verbrand. Het vacuüm in het inlaatspruitstuk zorgt ervoor dat de reinigende lucht door de motor trekt zodat een nog betere ventilatie wordt verkregen.

Door het eenvoudige en niet gecompliceerde Airsep systeem hebben vele grote motorenfabrikanten reeds besloten om bij hun nieuwbouw-motoren standaard deze “Walker” producten toe te passen. Dat een Airsep systeem betrouwbaar is, wordt bewezen door de klantenkring waarvan US Coast Guard, US Navy, en vele andere NATO en overheden deel van uit maken.

Ga naar Walker

Note

You have not entered a filter serial number.
Are you sure you want to proceed to the RFQ?