RWZI Driebergen, onderhoud Boll & Kirch filters

De Boll & Kirch filters staan in de zogenaamde bedrijfswatertoevoer voor de polymeeraanmaak-installatie. Polymeren (polyelektrolyt of PE) worden gebruikt om een goede verhouding vast-vloeibaar te krijgen. De polymeer wordt toegevoegd aan de vaste stof die uit het slib komt, zodat het zich kan binden. Vervolgens wordt in de indikker de vaste stof van het water gescheiden. In dit proces hebben wij twee types Boll & Kirch filters staan. Een BFD als voorfiltratie en vervolgens een automaat type 6.18 ter bescherming van de pomp.