AWZI Zwanenburg

AWZI Zwanenburg is 1 van de ruim 30 afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's) binnen het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hier wordt van afvalwater weer schoon water gemaakt. Zó schoon dat het op een verantwoorde manier terug de natuur in kan. Ook op deze zuivering doen Boll&Kirch filters van Lubrafil al jaren het ‘vuile werk’ in het bedrijfswaterproces. Lubrafil heeft met het Hoogheemraadschap een contract voor het onderhoud en vervanging van Boll&Kirch filters. De Boll&Kirch filters op alle AWZI’s worden door Lubrafil jaarlijks preventief onderhouden.


Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Rijnland
Locatie Zwanenburg
Systeem

Boll & Kirch automatisch terugspoelfilter
Medium: Effluent
Type: 6.18 GR100-DN100
Filtratie fijnheid: 100 mircon

Totaalservice Lubrafil voor het Hoogheemraadschap van Rijnland

Een type 6.18-DN100 filter uit 1998 op AWZI Zwanenburg, waarvan de behuizing, door achterstallig onderhoud uit het verleden, verslechterde en bij iedere controle een extra punt van aandacht was. Tijdens de preventief onderhoud ronde van 2017 werd door Lubrafil geconstateerd dat de verslechtering dermate was dat interne lekkages konden ontstaan. Met de rapportage is dan ook het advies is uitgebracht om tot vervanging over te gaan. Het Hoogheemraadschap heeft opdracht gegeven om tijdens de ronde 2018 het filter te vervangen voor een nieuw exemplaar.

Boll & Kirch 6.18 DN100

Het nieuwe filter werd onlangs door Lubrafil geleverd en in de betreffende ruimte getakeld. Aangezien het nieuwe type 6.18-DN100 gelijke inbouwmaten heeft als de oude uitvoering, was de vervanging een relatief eenvoudige klus voor de ervaren servicemonteurs van Lubrafil. Het oude filter werd verwijderd en afgevoerd. Het nieuwe filter kon 1-op-1 op de bestaande plek geïnstalleerd worden. Dit nam nauwelijks meer tijd in beslag dan het regulier onderhoud zou doen. Het systeem hoefde dus maar een zeer beperkte tijd af. Na de inbedrijfname draait de installatie weer probleemloos.

Afbrokkelen van de rand door achterstallig onderhoud

Oud filter verwijderd

Nieuw filter

Note

You have not entered a filter serial number.
Are you sure you want to proceed to the RFQ?