Lubrafil levert, installeert en onderhoudt filters op de RWZI’s ook tijdens de COVID-19 lock-down

Nederland telt zo’n 352 rioolwaterzuiveringen, verdeeld over 26 waterschappen. Hier wordt het afvalwater van alle Nederlandse huishoudens en bedrijven (en vaak ook hemelwater) gezuiverd. Het zuiveren gebeurt dag en nacht, 365 dagen per jaar. Het is dan ook van groot belang dat alle (kritische) apparatuur 100% betrouwbaar is en goed functioneert.


Opdrachtgever Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Locatie Nederland
Systeem

Boll & Kirch automatisch terugspoelfilter

6.18-GR100-DN150  

100 micron

Op een van deze zuiveringen deed een Boll & Kirch filter type 6.10-DN200 filter uit 1992 al jaren trouwe dienst. Tijdens een reguliere servicebeurt werd door de servicemonteurs van Lubrafil geconstateerd dat het filter (na 27 jaar) begon te verslechteren en er interne lekkages konden ontstaan.

Met de rapportage is het advies uitgebracht om tot vervanging over te gaan en is vanuit het Waterschap het verzoek gekomen om een voorstel voor de levering, installatie en inbedrijfname te maken. In 27 jaar kan er veel veranderen en door verandering in processen bleek de benodigde hoeveelheid water minder te zijn geworden. Dit betekende dat in plaats van een GR200-DN200 filter er nu een aanzienlijk kleiner GR100-DN150 filter gebruikt kon worden. In overleg met het Waterschap is een voorstel uitgewerkt hoe we het filter het best konden plaatsen en het leidingwerk aanpassen. Daarbij vanzelfsprekend rekening houdend met de wensen/eisen vanuit het Waterschap. Een klus die meerdere dagen in beslag zou nemen. Aangezien deze zuivering maximaal 8 uur zonder gefilterd water kan, moest hier een oplossing voor bedacht worden

De gevolgen van het coronavirus COVID-19 virus kwamen hier echter ook om de hoek kijken. Dit zorgde ervoor dat aanvullende voorzorgsmaatregelen getroffen dienden te worden. De veiligheid van onze mensen en die van de klant staan vanzelfsprekend voorop. Dit is in goed overleg met het Waterschap afgestemd. De klus kon eindelijk beginnen.

 

 

Allereerst is het huidige (te vervangen) filter in 1 dag verplaatst naar een vrije hoek in de ruimte en hier door middel van flexibele slangen weer tijdelijk in bedrijf gesteld. Dit hield in dat ook de besturing mee moest verhuizen en de vuilafvoer goed geregeld moest worden. Best een klus maar hiermee werd vrije werkruimte gecreëerd en konden de ‘echte’ werkzaamheden beginnen en was er slechts zeer beperkt geen gefilterd water beschikbaar.

 

Dag 2 en 3 waren voor plaatsing van het nieuwe filter op de juiste plaats en het aanpassen, inclusief laswerkzaamheden, van het rvs leidingwerk. Een precieze klus waarbij, mede door de COVID-19 maatregelen optimaal gestructureerd gewerkt en gecommuniceerd diende te worden. Dit verliep perfect en einde dag 3 kon Lubrafil het nieuwe filter testen en inbedrijfstellen. Dag 4 is gebruikt voor de afvoer van het oude filter en de vrijgekomen materialen, zodat de werkplek ook weer ‘spic en span’ opgeleverd is.

Al met al een uitdagende klus met mooi resultaat en een tevreden klant.

Note

You have not entered a filter serial number.
Are you sure you want to proceed to the RFQ?